رزومه اصلی

مطهره امیررودباری

متولد:

۱۴ - ۴ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تاکنون

مدیریت مالی

مالی ، دانشگاه تهران ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۲ تاکنون

، مالی و حسابداری

پروژه‌ها

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

تئاتر

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)