رزومه اصلی

نیما نیمایی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

فلسفه

تحلیلی ، دانشگاه اوپن انگلیس ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

خبرگزاری ملی روسیه

، حسابداری و حسابرسی

، تحلیلگر مسائل بین الملل