رزومه اصلی

مرتضی حسنی

متولد:

۳ - ۳ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

مکانیک

تاسیسات حرارتی برودتی ، دانشگاه آزاد واحد بوئین زهرا ، کارشناسی معدل , ۱۴.۵۵

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آزاد بوئین زهرا معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۸۱ تا خرداد ۱۳۸۳

سپید فرآیند

، سایر

، تاسیسات و اپراتور دیگ بخار

خرداد ۱۳۸۳ تا آبان ۱۳۹۱

زنجیره شیمی

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، تاسیسات

آذر ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵

پاد الوان

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، تکنسین تاسیسات

آبان ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۲

پلاستیک ماشین الوان

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، تاسیسات

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت تعارض

مختصری از من

اینجانب دارای تعهد کاری بالا نسبت به مسئولیت واگذار شده وتلاش برای انجام هرچه بهتر کارهای واگذار شده در راستای هدف نهای سیستم