رزومه اصلی

علی مدنی محمدی

متولد:

۲۵ - ۱۰ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

برق

قدرت ، دانشگاه آزاد واحد اصفهان ، دکتری

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۵

شرکت توزیع برق استان اصفهان

، مهندسی برق

، کلاس های آموزشی مدیریت مصرف و الگوی مصرف انرژی - طراحی، اجرا، نظارت پروژه های ممیزی انرژی - فعالیت پژوهشی و برگزاری کلاس مقاله نویسی

پروژه‌ها

۱۳۹۲

پروژه پژوهشی: علت تغییر ناگهانی نمودار انرژی مصرفی بار در استان اصفهان

مشاور

۱۳۹۳

طراحی پروژه: ممیزی انرژی در ساختمان های اداری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

طراح

۱۳۹۴

اجرای پروژه: ممیزی و اصلاح الگو مصرف در ساختمانهای اداری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

مجری

۱۳۹۴

برگزاری کلاس های آموزشی اصلاح الگوی مصرف انرژی و تعیین مدیر انرژی برای ساختمان های اداری

مدرس

۱۳۹۳

طرح تعطیلات و تعمیرات سالیانه صنایع - شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

مجری

۱۳۹۴

برگزاری همایش و نمایشگاه راهکارهای مدیریت مصرف ادارات

مشاور

۱۳۹۵

مشاوره ممیزی انرژی در شاختمان های اداری

مشاور

۱۳۹۵

ارائه راهکارهای مدیریت مصرف در صنایع

مشاور

علایق و فعالیت‌ها

فرهنگی، آموزشی

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری