رزومه اصلی

سیدحسین حسینی

متولد:

۲۷ - ۶ - ۱۳۵۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸

مدیریت اموربانکی

دانشگاه آزاداسلامی واحدجنوب تهران ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۷۵ تا فروردین ۱۳۷۶

صنایع چوبی رز

، مالی و حسابداری

، صندوقدار

خلاصه فعالیت‌ها : صندوقداری وآشنائی باحسابداری درحین تحصیل

فروردین ۱۳۷۶ تا شهریور ۱۳۷۸

خدمات هوائی جهان پدیدار

، مالی و حسابداری

، حسابدار

خلاصه فعالیت‌ها : شروع کاردربخش حسابداری وآشنائی وانجام کلیه امورحسابداری

مهر ۱۳۷۸ تا بهمن ۱۳۸۳

پویاپلیمرتهران

، مالی و حسابداری

، مدیرمالی

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : بعنوان حسابداراستخدام شدم وبعدازگذشت مدت زمان کوتاهی به عنوان مدیرمالی وسرپرست حسابداری انتخاب شدم .

دی ۱۳۸۲ تا آبان ۱۳۸۷

نماپلاست رباط

، مالی و حسابداری

، مدیرمالی

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : ازابتدای تاسیس شرکت به مدت 5 سال سرپرستی مالی رابعهده داشتم

آبان ۱۳۸۷ تاکنون

صنایع چوب بدیع

، مالی و حسابداری

، مدیرمالی واداری

، مدیر ارشد

خلاصه فعالیت‌ها : ازابتدای تاسیس انجام کلیه امورمالی وحسابداری وسرپرستی پرسنل به عهده اینجانب میباشد.

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

پارس سیستم

100% Complete

حسابداری بهای تمام شده

100% Complete

حسابداری داخلی

100% Complete

قوانین و مقررات بیمه

80% Complete

حسابداری صنعتی- بهای تمام شده

80% Complete

اصول مالیات

80% Complete

حسابرسی

100% Complete

قانون کار

80% Complete

حسابداری (Accounting)

100% Complete

اصول حسابداری

100% Complete

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

اینجانب ازسال 1376 تاکنون به مدت 19 سال درکارهای مختلفی ازجمله محاسبه قیمت تمام شده ، ارائه صورتهای مالی وحسابداری ، تنظیم اظهارنامه ودفاترقانونی ، ایجادوارائه کدینگ وسرفصلهای حسابداری باتوجه به نیازمدیران ، تهیه وتنظیم کاربرگهای تولیدوفروش ، مدیریت منابع انسانی ، محاسبه حقوق ودستمزد ، مدیریت اداری وپرسنلی ، مدیریت انباروسیستم های مرتبط باانبارداری ، ایجادسیستم مکانیزه فروش وانبارداری ، تنظیم برنامه تولید و... آشنائی ومهارت کامل رابدست آورده ام.