رزومه اصلی

رامین احمدی

متولد:

۸ - ۸ - ۱۳۷۱

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

مشمول

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

آشنایی کامل با سپیدارسیتم

100% Complete

Eviews

80% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

فعالیت های داوطلبانه

فعالیت های ورزشی و شرکت در کارهای اجتماعی و خیر خواهانه

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

افتخارات

چاپ مقاله قیمت گذاری مشتقه ها در حال طراحی الگوریتم بازارگردانی بعنوان پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد