رزومه اصلی

شیدا حیدری

متولد:

۱۱ - ۸ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تاکنون

مدیریت گردشگری

دانشگاه پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد ، دکتری

خلاصه فعالیت‌ها , فعالیت های پژوهشی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳

مدیریت MBA

استراتژی ، دانشگاه پیام نور مرکز دماوند ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵

خلاصه فعالیت‌ها , دفاع از پایان نامه با موضوع الگوبرداری از BSC در مدیریت گردشگری پایدار محوطه ی فرهنگی- تاریخی توس، خراسان رضوی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

مدیریت جهانگردی

برنامه ریزی توسعه ، دانشگاه علامه طباطبایی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۴

خلاصه فعالیت‌ها , رتبه 3 ورودی کشوری کارشناس ارشد دفاع از پایان نامه با موضوع "عوامل موثر بر مدیریت پایدار گردشگری در سایت های میراث فرهنگی"

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷

زبان و ادبیات فرانسه

ادبیات ، دانشگاه فردوسی مشهد ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۳

، مالی و حسابداری

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت گردشگری

، سایر

، مدیرعامل

، مدیر ارشد

پروژه‌ها

تاسیس و هدایت شرکت تعاونی گردشگری

مدیرعامل

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

تایپ

100% Complete

اپراتوری مقدماتی و پیشرفته

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

عربی

60% Complete

فرانسوی

100% Complete

علایق و فعالیت‌ها

همکار در برگزاری همایش بین المللی گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد در سال 1393

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

رهبری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی