رزومه اصلی

alireza abaspor

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آزاد قزوین ، کارشناسی معدل , ۱۶

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

BS computer

Software trends ، دانشگاه Azad University of Qazvin ، کارشناسی معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تاکنون

مرکز تحقیقات پارک فناوری

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، مدیر پروژه

، مدیر ارشد

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۵

Research Center Technology Park

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، Medical Medical / Project Manager

، مدیر ارشد

پروژه‌ها

۱۳۹۴

را ه اندازی مانیتورینگ هوشمند بیمارستانی و غیره

مدیر پروژه و ایده پرداز

دارای 4 اختراع و پژوهشگر و مخترع برتر کشور دارای ایده های نو و غیره
۱۳۹۵

- To set up a hospital Intelligent Monitoring etc / project manager and thinker / / researcher and inventor of the nation's premier has 4 patents and has new ideas, etc.

- To set up a hospital Intelligent Monitoring etc / project manager and thinker / / researcher and inventor of the nation's premier has 4 patents and has new ideas, etc.

- To set up a hospital Intelligent Monitoring etc / project manager and thinker / / researcher and inventor of the nation's premier has 4 patents and has new ideas, etc.

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مخترع و پژوهشگر و راه اندازی دستگاه های های تک

20% Complete

Professional inventor and researcher and set up devices

100% Complete

Professional inventor and researcher and set up devices

100% Complete

کامپیوتر تحلیل گر برنامه نویسی و فلو چارت

20% Complete

Computer Programmer Analyst and flowcharts

100% Complete

زبان

انگلیسی

20% Complete

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

I am an inventor and researcher And new ideas in general has set up factories with production lines and special machines And to secure new energy and hospital equipment And ready to cooperate with any group that I could help them. And I know a public servant