رزومه اصلی

محمدرضا افشاری

متولد:

۳ - ۸ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری ، دانشگاه آزاد واحد تاکستان ، کارشناسی معدل , ۱۵.۹۲

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱

موسسه نور

، بازاریابی و فروش

، کارمند

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : انجام نقشه برداری و امور دفتری (انجام امور مربوط به اینترنت وبایگانی و دفتری )

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲

نقشه نگار مبنا

، بازاریابی و فروش

، کارمند

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : انجام نقشه برداری و امور دفتری (انجام امور مربوط به اینترنت وبایگانی و دفتری)

فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴

برداشت نگار آسیا

، بازاریابی و فروش

، کارمند

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : انجام نقشه برداری و امور دفتری (انجام امور مربوط به اینترنت وبایگانی و دفتری)

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نقشه برداری

80% Complete

ICDL

80% Complete

اینترنت

80% Complete

Autodesk

80% Complete

AutoCAD

80% Complete

MS Office

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری