رزومه اصلی

مصطفی مداحی

متولد:

۷ - ۶ - ۱۳۵۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰

مهندس کشاورزی-

تولیدات گیاهی ، دانشگاه ازاد اسلامی کرج ، کارشناسی معدل , ۱۴.۷۸

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

مدیریت خدمات

پستی ، دانشگاه علمی و کاربردی ، کارشناسی معدل , ۱۷.۷۸

پیشینه شغلی

دی ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۴

شرکت ملی پست

، سایر

، کارشناس

، کارشناس

خرداد ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۸

شرکت پست - منطقه 11

، برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار

، کارشناس آمار و بودجه

، کارشناس

شهریور ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۹۱

شرکت پست - منطقه 11

، مالی و حسابداری

، کارشناس آموزش و مدرس دوره های تخصصی

، کارشناس

خرداد ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۸۹

شرکت پست منطقه 11

، مالی و حسابداری

، عضو کمیته بازاریابی و bsc

، کارشناس

مهر ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۱

شرکت پست - منطقه 11

، مالی و حسابداری

، رئیس اداره امور اداری

مرداد ۱۳۹۱ تاکنون

شرکت پست - اداره کل پست استان تهران و تجزیه مبادلات کشور

، مالی و حسابداری

، کارشناس اداره برنامه ریزی و اعتبارات

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : نجام کلیه امور مرتبط در مباحث اعتبارات طرح های ملی و عمرانی ، جاری 8 هشت منطقه استان تهران تنظیم و ارائه پیش بینی اعتبارات مورد نیاز مناطق هشت گانه استان تهران به مبادی ذیربط و سایر...

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کارشناس امور اداری

60% Complete

اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه

80% Complete

امار

80% Complete

اموزش دوره های مرتبط و تخصصی شرکت ملی پست

80% Complete

اکسل

80% Complete

نرم افزار پاور پوینت

80% Complete

نرم افزار بودجه و امار شرکت پست

80% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری