محمد تقی هدایتی

متولد:

۲۴ - ۴ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

مهندسی عمران

عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ، کارشناسی

۱۳۹۳ تاکنون

عمران

سازه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۲

مهندسن مشاور بنا راه استحکام

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

آبان ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳

شرکت ثابت راه سبلان

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

مرداد ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت ثابت راه سبلان

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۶

مهندسین مشاور راه گستراندیشان

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

تیر ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۶

مهندسین مشاور پاسیلو

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Etabs & Safe

60% Complete

AutoCAD

100% Complete

Abaqus

60% Complete

MS Project

60% Complete

تدکار

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete