رزومه اصلی

فرزانه قوی داودلی

متولد:

۲۰ - ۵ - ۱۳۷۲

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

40% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)