رزومه اصلی

mandal khoda

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۷۱

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

شبکه سازی / شریک شدن