رزومه اصلی

زهرا عباسی قمی

متولد:

۲ - ۸ - ۱۳۷۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

نظری

علوم تجربی ، دانشگاه . ، دیپلم معدل , ۱۳.۷۵