پروین اصغری

متولد:

۲ - ۷ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مترجمی زبان انگلیسی و ترکی استانبولی

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی