حسام جاوید

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹

تاسیسات

دانشگاه .... ، کارشناسی

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۸۷ تا دی ۱۳۹۲

سرنا سبز گستر پارس

، مهندسی مکانیک/هوافضا

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : صنعتی .ساختمانی.فضای سبز

بهمن ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۳

شرکت دانشگاه

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین

، کارشناس

دی ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۴

شرکت نو آوران معماری پارس

، مهندسی مکانیک/هوافضا

بهمن ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵

نگاه سبز جاوید

، مهندسی مکانیک/هوافضا

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی