مهدی عامری

متولد:

۱۰ - ۶ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

هوافضا

دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات ، کارشناسی

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۶

تولیدی گلها

، مالی و حسابداری

خلاصه فعالیت‌ها : حسابداري و حسابرسي فروشگاهي انبارداري توليدي و فروشگاهي حسابداري توليدي

خرداد ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۹۰

تولیدی بوگاتی

، مالی و حسابداری

مهر ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۱

ایده نو

، مالی و حسابداری

خلاصه فعالیت‌ها : رفع تناقض و اختلافات مالي پروژه ادامه و اتمام كل پروژه عمراني

فروردین ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۵

فروشگاه متین

، مالی و حسابداری

خلاصه فعالیت‌ها : خزانه دار مالي

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار مالی هلو

60% Complete

نرم افزار مالی همکارن سیستم

60% Complete

نرم افزار مالی مدیران

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی