رزومه اصلی

احمدرضا احمدی

متولد:

۲۲ - ۷ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

زبان و ادبیات ژاپنی

ادبیات ، دانشگاه تهران ، کارشناسی معدل , ۱۶.۳

۱۳۹۳ تاکنون

مطالعات جهان

مطالعات ژاپن ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۴۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

هتل فاضلی

، تشریفات/هتلداری و کترینگ

، پذیرشگر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت گردشگری

80% Complete

هتلداری

60% Complete

تحقیقات بازاریابی

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

Microsoft Outlook

80% Complete

نرم افزار هتلداری آسا

100% Complete

Windows

100% Complete

Internet

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری