رزومه اصلی

شارون مریمیان

متولد:

۱۲ - ۱۰ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

حساداری

بازرگانی ، دانشگاه دانشگاه تهران جنوب ، کارشناسی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

افیس ورد و نرم ازار حسابداری

100% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete