رزومه اصلی

فاطمه سلیمی

متولد:

۲ - ۱ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

متاهل

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

مدیریت بازرگانی

دانشگاه پیام نور ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

دی ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۶

شرکت بیمه

، سایر

، کارشناس صدور و خسارت

، کارشناس