رزومه اصلی

کامران فتحی

متولد:

۲۵ - ۸ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

حسابداری

- ، دانشگاه کردستان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۵۲

خلاصه فعالیت‌ها ,  مقاله "کاربرد رویکرد حسابداری نسلی در بررسی تحلیلی درآمدها و هزینه های دولت ایران"  مقاله "بررسی تاثیر سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر میزان افشای کافی اطلاعات در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"  همکاری با دکتر رضا جامعی استادیار گروه حسابداری دانشگاه کردستان در تالیف کتاب بررسی موارد خاص در حسابداری