رزومه اصلی

شادان امیری توسلی

متولد:

۳ - ۱۱ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مترجمی زبان انگلیسی

زبان انگلیسی ، دانشگاه مجتمع اموزشی امام خمینی (ره) دانشگاه ازاد واحد رشت - پل طالشان ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۰

آموزشگاه زبان سینا

، منابع انسانی و آموزش

، مدرس

آذر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲

تدریس به طور خصوصی در زمان دانشجویی

، منابع انسانی و آموزش

، مدرس زبان انگلیسی

، کارشناس

مرداد ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴

آموزشگاه زبان مهرناز

، منابع انسانی و آموزش

، مدرس زبان انگلیسی

، کارشناس

شهریور ۱۳۹۴ تاکنون

آموزشگاه زبان خارجه ملل

، منابع انسانی و آموزش

، مدرس زبان انگلیسی

، کارشناس

آذر ۱۳۹۶ تاکنون

مجتمع فنی تهران - دپارتمان زبان خارجه

، منابع انسانی و آموزش

، مدرس زبان انگلیسی

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهارت های هفت گانه ICDL

60% Complete

زبان

ایتالیایی

60% Complete

انگلیسی

100% Complete