رزومه اصلی

Ali Alizadeh

متولد:

۱ - ۴ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶

حسابداری

مالی ، دانشگاه هنرستان ۱۵ خرداد ، دیپلم

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۰

شرکت صنایع عوجان ایران

، بازاریابی و فروش

، فروشنده

فروردین ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۴

شرکت باران پخش پویا

، بازاریابی و فروش

، فروشنده

مهر ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۰

شرکت الهه پیمان(پیمان مهر شبستان)

، بازاریابی و فروش

، فروشنده

تیر ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت یونیلیور ایران

، بازاریابی و فروش

، فروشنده

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری