سید کسری هاشمی شبستری

متولد:

۲۸ - ۶ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱

ریاضی

دانشگاه دبیرستان امام خمینی ، دیپلم

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

مدیریت بازرگانی

دانشگاه مازندران ، کارشناسی معدل , ۱۶

۱۳۹۵ تاکنون

کارآفرینی

کسب و کار جدید ، دانشگاه علامه طباطبایی ، کارشناسی ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Internet

100% Complete

مهارت های جست و جو (Search)

80% Complete

مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی

80% Complete

SPSS

60% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

10000000 ریال