رزومه اصلی

فاطمه عبدالله زاده

متولد:

۱۴ - ۳ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه موسسه آموزش عالی کار ، کارشناسی معدل , ۱۶.۹۵

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱

موسسه زبان ایرانمهر

، مسئول دفتر

، منشی

اردیبهشت ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳

موسسه زبان دی

، مسئول دفتر

، متشی

مهر ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۵

شرکت RHM

، بازاریابی و فروش

، بازاریاب و فروشنده

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهارت کامپیوتری

80% Complete

نرم افزار هلو

60% Complete

نرم افزار صبا

80% Complete

نرم افزار رافع

60% Complete

نرم افزار سپیدار سیستم

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)