سید سجاد یعقوبیان

متولد:

۱۴ - ۶ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

فیزیک

حالت جامد ، دانشگاه یاسوج ، کارشناسی معدل , ۱۴.۳۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

دبیرستانهای غیرانتفاعی یاسوج

، سایر

، کارشناس