رزومه اصلی

مرضیه ابراهیمی

متولد:

۱۳ - ۶ - ۱۳۵۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

مدیریت تبلیغات

تجاری ، دانشگاه علمی کاربردی ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۱

استیل البرز

، سایر

، کارشناس ارشد

خلاصه فعالیت‌ها : کارشناس ارشد فروش در شهرستان

فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

استیل البرز

، بازاریابی و فروش

، بازاریابی و.فروش

خلاصه فعالیت‌ها : سرپرست فروش تهران

شهریور ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵

استیل البرز

، مالی و حسابداری

، فروش

، مدیر ارشد

خلاصه فعالیت‌ها : رییس فروش در شهرستان

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهارت های ارتباطی

100% Complete

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

MS Office

80% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری