تکتم نباتیان

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

الهیات ومعارف اسلامی

فقه ومبانی حوق اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، کارشناسی معدل , ۱۵

خلاصه فعالیت‌ها , بسیجی فعال دانشجویی فرمانده بسیج دانشجویی خواهران مجتمع علوم انسانی - دانشگاه ازاد مشهد عضو انجمن علمی فقه وحقوق دانشگاه آزاد مشهد همکاری با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد مشهد همکاری با دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه ازاد مشهد شرکت در مسابقات قران وعترت و کتابخوانی دانشگاه آزاد مشهد

۱۳۹۴ تاکنون

الهیات ومعارف اسلامی

فقه ومبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۵

دبیرستان غیردولتی اسما

، سایر

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : کسب افتخارات و عناوین مرتبط با فعالیتهای پرورشی مدرسه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

الهیات و معارف اسلامی

100% Complete

مهارت های هفت گانه ICDL

80% Complete

زبان

عربی

100% Complete

علایق و فعالیت‌ها

بسیجی فعال دانشجویی فرمانده بسیج دانشجویی خواهران مجتمع علوم انسانی

دانشگاه ازاد مشهد عضو انجمن علمی فقه وحقوق دانشگاه آزاد مشهد همکاری با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد مشهد همکاری با دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه ازاد مشهد شرکت در مسابقات قران وعترت و کتابخوانی دانشگاه آزاد مشهد کار آموز دادگاه خانواده در سال90 همکاری با موسسه گسترش سینمای اسلامی در سال 90 عضویت فعال در بسیج فرهنگیان ناحیه 7 در سال 94

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

افتخارات

برگزاری همایش ها ،نمایشگاهها و مسابقات فرهنگی،هنری ،اجتماعی و سیاسی گوناگوندر سطح دانشگاه از سال 88 تا 90

برگزاری همایشها ونمایشگاهها و مسابقات فرهنگی ،هنری،اجتماعی ، سیاسی گوناگون در سطح دانشگاه از سال 88 تا 90