رزومه اصلی

پیام زمانی

متولد:

۱۸ - ۶ - ۱۳۷۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد