رزومه اصلی

حبیب اله طاهونه ای

متولد:

۱۸ - ۱ - ۱۳۵۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مدیریت صنعتی

دانشگاه مم ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۷۶ تا فروردین ۱۳۸۲

ایمن ساز جاده

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، تعمیر و نصب گاردریل و چراغ راهنمایی و نصب تابلو

فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۹۰

ووو

، بازاریابی و فروش

، فروشنده پوشاک و کفش

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳

نان فانتزی سحر شعبه مطهری

، مالی و حسابداری

، صندوقدار، مسئول سفارشات و خرید، کمک حسابدار

فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵

نان فانتزی کافه نان شعبه مطهری

، مالی و حسابداری

، ووو