رزومه اصلی

سید محمد جواد موسوی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۷۴

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

مکانیک خودرو

مکانیک خودرو ، دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی فیروز اباد معدل , ۱۶

خلاصه فعالیت‌ها , -

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴

ازاد

، سایر