رزومه اصلی

سمیرا بختیاری

متولد:

۳ - ۳ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

حسابداری

مالی ، دانشگاه آزاد شهرری (یادگار امام) ، کارشناسی معدل , ۱۸

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴

شرکت شهر آفتاب

، حسابداری و حسابرسی

، حسابدار

، کارشناس

آبان ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت تنظیف صنعت نگین

، حسابداری و حسابرسی

، کارشناس حسابداری

، کارشناس

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی