رزومه اصلی

سجاد الوندی

متولد:

۳۰ - ۲ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

عمران

عمران ، دانشگاه توسعه و عمران همدان ، کارشناسی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

کارهای عمومی ساختمان

کارهای عمومی ساختمان ، دانشگاه دانشکده دکتر مفتح همدان

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۶

شرکت ساریاب سازه سراب

، مهندسی برق

، کارشناس دفتر فنی

فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت کانی گستر الوندی

، مهندسی عمران/ معماری

، سرپرست اجرا

پروژه‌ها

۱۳۹۵

کلینیک ویژه تویسرکان

کار شناس دفتر فنی

سرپرست دفتر فنی پروژه
۱۳۹۶

کلینیک ویژه تویسرکان

مسئول اجرا

مسئول اجرای پرژه
۱۳۹۲

شرکت کانی گستر الوند

سرپرست اجرا

پروژه هایی شامل چند واحد مسکن مهر ، پل 16 متری واقع در سرابی (تازه احداث) و ......

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ETABS

80% Complete

SAFE

80% Complete

AutoCAD

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

Microsoft Outlook

80% Complete

نرم افزار تدکار

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت