رزومه اصلی

محسن سوری

متولد:

۱۸ - ۶ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

کارودانش

برق _ کامپیوتر ، دانشگاه هنرستان کلهر ، دیپلم معدل , ۱۳

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۵

کیان بسپار

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، اپراتور تزریق پلاستیک