رزومه اصلی

مهسا یونس سینکی

متولد:

۷ - ۵ - ۱۳۷۲

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۳

پژوهشکده رویان

، سایر

، کارآموز واحد جنین شناسی

اردیبهشت ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۴

انیستیتو پاستور

، داروسازی و بیو تک

، کارآموز واحد بیوتکنولوژی پزشکی

خلاصه فعالیت‌ها : انجام محلول سازی-PCR-اندازه گیری غلطت پروتئین ها قبل از تخلیص-SDS-PAGE -وسترن

مرداد ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۶

بیمارستان امام حسین-داروخانه مرکزی

، داروسازی و بیو تک

، پرسنل امور دارویی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کار با کامپیوتر-اینترنت-تایپ -WORD

80% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

80% Complete

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی