رزومه اصلی

علی اردشیری اهرنجانی

متولد:

۸ - ۲ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۸۶

مهندسی مکانیک

طراحی جامدات ، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی ، کارشناسی معدل , ۱۵.۶۸

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی ، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۰

شرکت آذر هیدرولیک غرب

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، مدیر تولید

اسفند ۱۳۹۲ تاکنون

شرکت آذر هیدرولیک غرب

، مهندسی مکانیک/هوافضا

، مشاور و مدیر فنی و مهندسی

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ماشین ابزار

100% Complete

تعمیر و نگهداری

100% Complete

مدیریت فنی

100% Complete

مهندسی مکانیک

100% Complete

کنترل کیفیت

100% Complete

تعمیرات و نگهداری (PM)

100% Complete

آموزش و بهسازی منابع انسانی

100% Complete

CATIA

100% Complete

ُSolid Works

100% Complete

Power Mill

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

ترکی

100% Complete

فرانسوی

40% Complete

ایتالیایی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)