رزومه اصلی

حجت گزستانی

متولد:

۳ - ۴ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه چمران کرمان معدل , ۱۵.۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

پوشاک مهدی

، سخت افزار و شبکه

، پشتیبان شبکه

، کارشناس