رزومه اصلی

Soraya MOUsavi

متولد:

۹ - ۶ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

فناوری اطلاعات

صنعت ، دانشگاه علمی کاربردی ، کارشناسی

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵

کانون نخبگان

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، مسئول سایت

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری