فائزه جباری

متولد:

۳ - ۵ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

مهندسی برق

مخابرات ، دانشگاه صنعتی سجاد ، کارشناسی معدل , ۱۴