مهرداد حیدری

متولد:

۸ - ۴ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

مهندسی عمران

عمران ، دانشگاه آزاد واحد شهرقدس ، کارشناسی

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱

ایران ابزار

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۲

طرح و بنا

، مهندسی عمران/ معماری

تیر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳

فراز اختر سپاهان

، مهندسی مکانیک/هوافضا

شهریور ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۴

سد تونل سازه

، مهندسی عمران/ معماری

بهمن ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵

پرتو احسان آسیا

، مهندسی مکانیک/هوافضا

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

بازرسی جوش NDT Level II

80% Complete

Etabs & Safe

80% Complete

AutoCAD

60% Complete

Microsoft Office

80% Complete

نرم افزار MSP

60% Complete

تدکار

80% Complete

TEKLA

60% Complete

SAP 2000

60% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی