رزومه اصلی

محمدحسین حسنی

متولد:

۶ - ۲ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴

برق

مخابرات ، دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی ، کارشناسی معدل , ۱۵

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)