محمد سعید محمدی

متولد:

۴ - ۱۰ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

مهندسی شیمی

پیشرفته ، دانشگاه محقق اردبیلی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷