مرجان طهرانی

متولد:

۱۲ - ۳ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

حسابداری

مالی ، دانشگاه آزاد شاهرود ، کارشناسی

خلاصه فعالیت‌ها , تهیه ی سیستم دریافت و پرداخت تهیه ی سیستم قیمت تمام شده در اکسل

۱۳۹۵ تاکنون

مدیریت بازرگانی_مالی

مالی ، دانشگاه پیام نور ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۸۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

راه و کلبه

، مالی و حسابداری

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : حسابداری شرکت که مربوط به ساخت و ساز و پروژه های برق منطقه ای

فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۹۵

اهواز فانوس

، مالی و حسابداری

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : حسابداری پیمانکاری و قیمت تمام شده

فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۵

دنده ماسوره و نیکان خودرو

، مالی و حسابداری

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : سیستم دهی به گروه مالی و تهیه نرم افزار و سیستم دریافت و پرداخت اصولی

فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۵

انرژی سازان تکین

، مالی و حسابداری

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : پیمانکاری و ساخت پروژه های برق منطقه ای و ساخت و ساز عمرانی و ساختمانی