مهیار جماعتی گشتی

متولد:

۱۴ - ۳ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی

اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه پیام نور منجیل ، کارشناسی معدل , ۱۴.۲۴

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

اقتصاد کشاورزی

سیاست و توسعه کشاورزی ، دانشگاه پیام نور کرج ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۵۳

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Eviews

100% Complete

EndNote

100% Complete

مقاله نویسی و ویراستاری

100% Complete

SPSS

60% Complete

STATA

20% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

آلمانی

20% Complete

عربی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

15000000 ریال