رزومه اصلی

محمد علی محمدی

متولد:

۱ - ۱۰ - ۱۳۵۵

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

مدیریت بیمه بازرگانی

دانشگاه مدیریت صنعتی شرق

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

سامان

، سایر

، کارشناس

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان‌ها

انگلیسی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری