رزومه اصلی

کیاوش درودگر

متولد:

۲۷ - ۶ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸

دندانپزشکی عمومی

دانشگاه شهید بهشتی ، دکتری

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

بیماری های دهان و فک و صورت

دانشگاه تهران ، دکتری

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳

بیمارستان بعثت نهاجا

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، مسئول بخش تشخیص

خلاصه فعالیت‌ها : معاینه روزانه میانگین 30 بیمار در طی این دوره

فروردین ۱۳۸۸ تاکنون

مطب خصوصی

، سایر

، دندانپزشک

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

100% Complete

Photoshop

60% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Windows

80% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete