رزومه اصلی

زهرا صادقی

متولد:

۱۰ - ۱۱ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

برق

الکترونیک ، دانشگاه شریعتی (سراسری ) ، کارشناسی معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۵

آموزشگاه و مدارس سرای دانش

، منابع انسانی و آموزش

، مشاور معاون آموزشی و مدیر

، کارشناس