رزومه اصلی

پردیس شکری

متولد:

۱۰ - ۵ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

مدیریت صنعتی

تولید ، دانشگاه راهبرد شمال ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

خلاصه فعالیت‌ها , مقاله علمی پژوهشی با عنوان مقایسه تاثیر دلبستگی و وابستگی بر عملکرد کارکنان بانک رفاه استان گیلان شرکت در کنفرانس بین المللی هوش تجاری و پارادایم های نوین مدیریت

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

مدیریت صنعتی

تولید ، دانشگاه پیام نور رشت ، کارشناسی معدل , ۱۴

خلاصه فعالیت‌ها , مقاله علمی پژوهشی با عنوان مقایسه تاثیر دلبستگی و وابستگی بر عملکرد کارکنان بانک رفاه استان گیلان شرکت در کنفرانس بین المللی هوش تجاری و پارادایم های نوین مدیریت

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار آماری SPSS

100% Complete

Lingo

60% Complete

Lindo

60% Complete

Gams

60% Complete

AHP

60% Complete

anp

60% Complete

TOPSIS

80% Complete

promethee

60% Complete

Microsoft Publisher

80% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری