رزومه اصلی

سمیه محمدحسین کاشانی

متولد:

۲۳ - ۲ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

سوابق تحصیلی

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸

هنر

نقاشی ، دانشگاه هنر تهران ، کارشناسی معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۹۲

گردش روز ایران کیش

، بازاریابی و فروش

، کارشناس فروش و قرارداد

مهر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۶

عظیم خودرو

، بازاریابی و فروش

، کارشناس فروش-کارشناس اسناد و مدارک-تامین خودرو

خلاصه فعالیت‌ها : فروش خودرو-تامین خودرو برای نمایندگیها-کارهای مربوط به اسناد و مدارک خودرو

مرداد ۱۳۹۶ تاکنون

خودروسازان راین

، سایر

، کارشناس اسناد و مدارک

خلاصه فعالیت‌ها : پشتیبانی فروش-رسوب انبار خودروها-چاپ اسناد و مدارک خودرو-گزارشات فروش

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کار با نرم افزارهای فروش seven و تاپ تک

80% Complete

word-exel-corel-

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری