هادی شادکام

متولد:

۲۳ - ۱۲ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تاکنون

حسابداری

بازرگانی ، دانشگاه مدرسه شهید رجایی قم ، دیپلم معدل , ۱۳

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵

بازرگانی اتحاد - قسمتی

، مالی و حسابداری

آذر ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۲

عقیدتی سیاسی دانشگاه شهید ستاری

، مسئول دفتر

اردیبهشت ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۳

آزاد

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

صوت قرآن

80% Complete

علایق و فعالیت‌ها

فعالیت داوطلبانه در هیئت های مذهبی ورزش در رشته کشتی و آمادگی جسمانی

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

افتخارات

قهرمان کشتی استان قم

قهرمانی در مسابقات کشتی فرنگی استان قم